ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
με τους Σχολικούς Σύμβουλους Πληροφορικής & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας,

σε συνεργασία

με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»

διοργανώνουν το

           3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.math-syn-pli.gr/ 

που θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Μαΐου 2011

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» - ΝΟΗΣΙΣ

 Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

 

 

Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄)  και
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

των νομών  Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

          Μετά την επιτυχία των προηγουμένων συνεδρίων τα οποία δημιούργησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη την Εκπαιδευτική κοινότητα, φέτος θα διεξαχθούν 8 Προσυνέδρια στους όμορους Νομούς και στο Ν. Θεσσαλονίκης

 Σκοποί του συνεδρίου είναι : 

 • Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με - όσο το δυνατόν - επιστημονική προσέγγιση.
 • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
 • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ΄ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
 • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των  Τ.Π.Ε.
 • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)

Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και των δασκάλων τους για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα παραχθούν, από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της τάξης, καλό θα είναι να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας και διαθεματικότητας, καθώς και ελκυστικές παρουσιάσεις. Γίνονται δεκτές όλες οι εργασίες στις οποίες αξιοποιούνται εκπαιδευτικά οι Τ.Π.Ε.

Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Απλής παρουσίασης με λογισμικό Παρουσιάσεων
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα , κ.ά.)
 • Ιστοσελίδας, δικτυακών τόπων
 • Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στο σχολείο
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Πειραματικών διατάξεων
 • Διατάξεις Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

και θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται.

Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές - προφορικά ή σε μορφή  poster - και θα συμπεριληφθούν μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD) που θα μοιραστεί στα σχολεία. Κάθε σχολείο μπορεί να καταθέσει έως και 5 εργασίες.

Καταληκτικές ημερομηνίες  

Νομοί Ημαθίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής

1η Φάση: Υποβολή εργασιών                  

7 Φεβρουαρίου 2011

Επιβεβαίωση Επιλογής                                 

11 Φεβρουαρίου 2011

2η Φάση: Υποβολή παρουσιάσεων 

18 Φεβρουαρίου 2011

 Νομοί Πιερίας, Σερρών, Πέλλας

1η Φάση: Υποβολή εργασιών                  

22 Φεβρουαρίου 2011

Επιβεβαίωση Επιλογής                                 

1 Μαρτίου 2011

2η Φάση: Υποβολή παρουσιάσεων 

8 Μαρτίου 2011

 Νομός Θεσσαλονίκης

1η Φάση: Υποβολή εργασιών                  

14 Μαρτίου 2011

Επιβεβαίωση Επιλογής                                  

21 Μαρτίου 2011

2η Φάση: Υποβολή παρουσιάσεων 

1 Απριλίου 2011

 (Βλέπε συνημμένα «Πρότυπο Εισηγήσεων» και «Πρότυπο Poster»)

Πρόγραμμα προσυνεδριακών εκδηλώσεων

Νομός Ημαθίας

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Νομός Κιλκίς

Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Νομός Χαλκιδικής

Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Νομός Πιερίας

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Νομός Σερρών

Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Νομός Πέλλας

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Δυτικής Θεσσαλονίκης

Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:

 • Μυλόπουλος Ιωάννης, Πρύτανης Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
 • Δρ. Καρτσιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος Σωματείου Φίλων Τεχνικού Μουσείου Θεσ/νίκης (Τ.Μ.Θ.), μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 

Συντονιστικός Γραμματέας:

 • Παπαευσταθίου Ιωάννης, Γ. Γ. του Δ.Σ. Τ.Μ.Θ. (συντονιστής Τ.Μ.Θ.)

 

Μέλη:

 • Δρ. Ανανίδου Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Θεσσαλονίκης (τεχνική υποστήριξη εργασιών Δ.Ε.)
 • Καλλαρά Αθηνά, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γ΄ Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής, τεχνική υποστήριξη εργασιών Π.Ε.)
 • Κολοκυθά Ελπίδα, Επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ., Γ.Γ. του Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ (συντονίστρια «ΝΟΗΣΙΣ»)
 • Σαλονικίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε, (συντονιστής Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας)

Οργανωτικές Επιτροπές Προσυνεδρίων

Ανατ. Θεσσαλονίκης

 • Ζερβοπούλου Άλκηστις, Διευθύντρια  Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης
 • Καλογραίας Μιχαήλ, Διευθυντής Π.Ε .Ανατ. Θεσσαλονίκης
 • Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατ. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής
 • Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 3ης Περιφ. Ν. Θεσσαλονίκης
 • Μανουσαρίδης Ζαχαρίας Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης ΔΕ  Ανατ. Θεσσαλονίκης

Δυτ. Θεσσαλονίκης

 • Ματζιάρης Παύλος, Διευθυντής Δ.Ε.  Δυτ. Θεσσαλονίκης
 • Κοντογιαννίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
 • Ανανίδου Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 • Ακριτίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 16ης Περιφ. Ν. Θεσσαλονίκης
 • Ευαγγελόπουλος Κοσμάς,  Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης ΔΕ  Δυτ. Θεσσαλονίκης

Ημαθίας

 • Φλιτούρης Ευθύμιος, Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Ημαθίας
 • Διαμαντόπουλος Διονύσιος, Διευθυντής Π.Ε. Ν. Ημαθίας
 • Στυλιανού Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας & Ημαθίας
 • Κλιάπης Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.
 • Δοδοντσής Μιλτιάδης,  Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ημαθίας

Κιλκίς

 • Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς
 • Ραμπίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Π.Ε. Ν. Κιλκίς
 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας
 • Ρέλλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε .Κιλκίς
 • Σαλαβασίδης Πέτρος, Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν. Κιλκίς

Πέλλας

 • Κούγκας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Πέλλας
 • Αδαμίδης Δημήτριος, Διευθυντής Π.Ε. Ν. Πέλλας
 • Στυλιανού Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας & Ημαθίας
 • Μαρκάδας Σωτήριος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε .Πέλλας 
 • Πετρίδης Παναγιώτης, Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Πέλλας

Πιερίας

 • Καζταρίδης Ιωάννης, Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Πιερίας
 • Κρίτογλου Αστέριος, Διευθυντής Π.Ε. Ν. Πιερίας
 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας
 • Γραίκος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε .Πιερίας
 • Ζήσκος Βασίλειος, Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Πιερίας

Σερρών

 • Mπουλάκης Γεώργιος, Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Σερρών
 • Κρυστάλλης Χρήστος, Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών
 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας
 • Καψοκαβάδης Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε .Σερρών
 • Τριανταφύλλου Χρήστος, Υπέυθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. Σερρών

Χαλκιδικής

 • Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής
 • Πάγκαλος Πέτρος, Διευθυντής Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής
 • Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατ. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής
 • Καλλαρά Αθηνά, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γ΄ Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής.
 • Κυριαφίνης Δημήτριος,  Υπεύθυνος  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. Χαλκιδικής

Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο:

 • Σκούρας Ζαχαρίας,  καθηγητής Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ
 • Ψύλλος Δημήτριος, καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ & μέλος Δ.Σ. Τ.Μ.Θ.

Μέλη:

 • Ανδρέου Στέλιος, καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ
 • Ακριτίδης Κώστας, καθηγητής Α.Π.Θ. , μέλος Δ.Σ. του Τ.Μ.Θ
 • Γεωργανοπούλου Αμαλία, καθηγήτρια Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Τ.Μ.Θ
 • Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Μ.Ε., μέλος Δ.Σ. του Τ.Μ.Θ
 • Καρατζουλίδου Κατερίνα, Φυσικός, μέλος Δ.Σ. του Τ.Μ.Θ
 • Μάνου-Ανδρεάδου Νίκη, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, μέλος Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ
 • Σειραδάκης Ιωάννης, καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ
 • Τσαυτάρης Αθανάσιος, καθηγητής Α.Π.Θ./ΕΚΕΤΑ, μέλος Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ

Θεσσαλονίκης

·        Ψυχογυιού Ευαγγελία, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρ. Μακεδονίας,

·        Τσιπούρας Στυλιανός, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρ. Μακεδονίας

·        Ακριτίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 16ης Περιφ. Ν. Θεσσαλονίκης, nikos.akritidis@gmail.com

·        Ανανίδου Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Θεσσαλονίκης, ananidou@sch.gr

·        Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 3ης Περιφ. Ν. Θεσσαλονίκης, sousamidou@sch.gr

·        Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατ. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ημαθίας

 • Στυλιανού Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας & Ημαθίας, pe1920@yahoo.gr
 • Κλιάπης Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας, kliapis@sch.gr

Κιλκίς

 • Ρέλλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς, pinakas01@gmail.com
 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας, ikotini@sch.gr

Πέλλας

 • Στυλιανού Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας & Ημαθίας, pe1920@yahoo.gr
 • Μαρκάδας Σωτήριος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας, markadas@sch.gr

Πιερίας

 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας, ikotini@sch.gr
 • Γραίκος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας, graikos@otenet.gr

Σερρών

 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας, ikotini@sch.gr
 • Καψοκαβάδης Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών, kkapsokav@sch.gr

Χαλκιδικής

·        Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατ. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

·        Καλλαρά Αθηνά, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γ΄ Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής, mathsynpe@gmail.com

Τεχνική Υποστήριξη

 • Αγοραστούδης Θωμάς, εκπαιδευτικός ΠΕ20 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Τμήμα Μηχανογράφησης)
 • Κουκλιάτης Ιάσων, εκπαιδευτικός ΠΕ20 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Τμήμα Μηχανογράφησης)
 • Στεφανίδης Βασίλειος, MSc IS, εκπαιδευτικός ΠΕ19 (Κατασκευή και υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου, Επιμέλεια οπτικού δίσκου)
 • Τσιφουντούδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός ΠΕ19 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Τμήμα Μηχανογράφησης)

Γραμματεία

 • Δήμου Παναγιώτης, εκπαιδευτικός ΠΕ19 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Μέλφου Μαργαρίτα (Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»)
 • Παντζή Ανδριανή, εκπαιδευτικός ΠΕ18.33 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Παπαβασιλείου Ανδρομάχη, εκπαιδευτικός ΠΕ07 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Τσιφουντούδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός ΠΕ19  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Χατζηιωάννου Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ11  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)

 

Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://www.math-syn-pli.gr/ 

 

Υποβολή εργασιών

Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail των αντίστοιχων Σχολ. Συμβούλων των νομών.

Ερωτήματα που αφορούν τη συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών των Προσυνεδρίων θα απευθύνονται στους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους.

Για την παρουσίαση των εργασιών στο συνέδριο τα ερωτήματα θα απευθύνονται ως εξής:

 • Δρ. Ανανίδου Δήμητρα, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
 • Καλλαρά Αθηνά, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Δηλώσεις συμμετοχής 

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν

 • Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.
 • Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.
 • Οι καθηγητές Πληροφορικής των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση των ΤΠΕ, και μαθητές από σχολεία των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής θα ακολουθήσει νεώτερο έγγραφο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη του δημοσίου, οι δε μαθητές θα συμμετάσχουν έπειτα από έγγραφη άδεια των γονέων και κηδεμόνων τους.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής.

Υποβολή εργασιών

Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail των αντίστοιχων Σχολ. Συμβούλων των νομών.

Ερωτήματα που αφορούν τη συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών των Προσυνεδρίων θα απευθύνονται στους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους.

Για την παρουσίαση των εργασιών στο συνέδριο τα ερωτήματα θα απευθύνονται ως εξής:

·      Δρ. Ανανίδου Δήμητρα, e-mail: ananidou@sch.gr για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

·      Καλλαρά Αθηνά, e-mail:  mathsynpe@gmail.com για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Δηλώσεις συμμετοχής

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν

·        Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.

·        Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.

·        Οι καθηγητές Πληροφορικής των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.

·        Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση των ΤΠΕ, και μαθητές από σχολεία των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής θα ακολουθήσει νεώτερο έγγραφο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη του δημοσίου, οι δε μαθητές θα συμμετάσχουν έπειτα από έγγραφη άδεια των γονέων και κηδεμόνων τους.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής.

Για την οργανωτική επιτροπή

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Δρ. Θεόδωρος Καρτσιώτης