ΝΟΗΣΙΣ
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Το έτος 1998 ξεκίνησε ο σχεδιασμός της δημιουργίας νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Με πρωτοβουλία του αείμνηστου Προέδρου Ν. Οικονόμου και τη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Σωματείου, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες επαφές με την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του Έργου. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Η μέχρι τότε δράση του Τεχνικού Μουσείου, η διεθνής ακτινοβολία του και η αναγνώριση του έργου του επέδρασε θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Η σχετική σύμβαση χρηματοδότησης υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 1999 και αμέσως ξεκίνησε ο τελικός σχεδιασμός του Έργου, η σύνταξη των μελετών και η κατασκευή των εγκαταστάσεων (προϋπολογισμός 30.000.000 ?).

 Στο ενδιάμεσο διάστημα το Σωματείο προχώρησε στην σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» (ΚΔΕΜΤ), στο οποίο παραχώρησε την κυριότητα των νέων εγκαταστάσεων, την περιουσία του και όλες τις δικαιοδοσίες του (Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1411/Β/22-10-2001).  Το ΚΔΕΜΤ ολοκληρώθηκε το έτος 2004 και εγκαινιάσθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αμέσως μετά άρχισε τη λειτουργία του και συνεχίζει μέχρι σήμερα με επιτυχία το έργο του.

Βασικοί συντελεστές για την υλοποίηση του έργου αποτέλεσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 1997-2004 και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ιδιαίτερα ασχολήθηκαν με τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου οι Πρόεδροι Νικόλαος Οικονόμου, Παρασκευάς Τσουκαλάς, Απόστολος Γούλας, Αθανάσιος Τσαυτάρης, Δημήτριος Ψύλλος, Ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαευσταθίου, η Ταμίας Αγγελική Νταλιάνη και οι Διευθυντές Χρήστος Παπαδάκης, Κώστας Τάνης και Αθανάσιος Κοντονικολάου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας στην ιστοσελίδα: www.noesis.edu.gr