ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

 

σε συνεργασία με

το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)

και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»

 

διοργανώνουν το

6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

που θα διεξαχθεί

στις 89, και 10 Απριλίου 2014

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» του

ΝΟΗΣΙΣ  - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

 

(σχετική άδεια Υ.ΠAI.Θ.152527/Γ2/17-10-2013)

http://www.math-syn-pli.gr

 

Κατεβάστε την 4η Ανακοίνωση  ΕΔΩ