Εμφάνιση IATRIDIS-SCREEN 1.jpg

 

Στις 25 Απριλίου 2017 έφυγε πλήρης ημερών, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΤΜΘ), ο Μάνος Ιατρίδης, ο Δάσκαλος, ο Οραματιστής, ο Εμψυχωτής, ο Ευπατρίδης.

 

Ο Μάνος Ιατρίδης υπήρξε ο ιδρυτής και ο πρώτος και μακροβιότερος Διευθυντής του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και με τον πλούτο των ιδεών του, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πέτυχε την ανάδειξή του σε ένα σημαντικό οργανισμό και ένα κέντρο αναφοράς του εκπαιδευτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα.

Επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και διαλέξεις, μεγάλος αριθμός περιοδικών εκθέσεων, τεχνικών ομίλων, εκθέσεων μαθητικών κατασκευών και πολλών άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, που συνέβαλαν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος της πολιτείας και των ιδιωτών για το έργο του ΤΜΘ.

Η καλλιέργεια του κύρους, της αξιοπιστίας και του δυναμικού του ΤΜΘ, που προώθησε ο δημιουργικός και πολύπλευρος Μάνος Ιατρίδης, μαζί με τον αείμνηστο Πρόεδρο καθηγητή Νικόλαο Οικονόμου, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την ανάθεση από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σωματείο του έργου της δημιουργίας και της κατασκευής των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ».

Σήμερα το ίδρυμα έχει αναδειχθεί σ΄ ένα σημαντικό εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό φορέα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και μαθητών,

 

Αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη και πολύτιμη προσφορά του Μάνου Ιατρίδη τόσο στο χώρο των επιχειρήσεων, όσο και στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, οργανώνεται τιμητική εκδήλωση μνήμης  την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, στις 19.00, στο ΝΟΗΣΙΣ.