Μάνος Ιατρίδης

Σύμβουλος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Συμπλήρωσε πενήντα χρόνια επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ύστερα από σπουδές τριών ετών στο Φυσικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής και τριών ετών στο Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Παρακολούθησε στο εξωτερικό εκπαιδευτικά προγράμματα μάνατζμεντ συνολικής διάρκειας τριών ετών.

Η επαγγελματική του απασχόληση σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, στους τομείς των Δημοσίων Σχέσεων, Ανθρωπίνων Σχέσεων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, περιελάμβανε:

ΔΕΗ, 1953-1960, Προϊστάμενος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων projects, ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του πρώου τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα, (ΔΕΘ 1960).

PHILIPS, Ολλανδία, 1961-1966, Υποδιευθυντής του Διεθνούς Εκπαιδευτικού
Κέντρου Τηλεπικοινωνιών, ύστερα από 18μηνη εκπαίδευση σε project management και sales engineering. Σχεδίασε και προσωπικά επέβλεψε την εγκατάσταση και λειτουργία Σχολών Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας σε χώρες της Δυτικής Αφρικής. Εκτός από την Ολλανδία, εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στην Αγγλία και το Βέλγιο.

ESSO PAPPAS, 1968-1976, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Βιομηχανικού
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Yπεύθυνος Ανθρωπίνων Σχέσεων (προσωπάρχης) και Σύμβουλος Εκπαίδευσης. Με χορηγία της εταιρίας εγκατέστησε στη Σχολή ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και διεύθυνε για μια τριετία το (πρώτο στην Ελλάδα) Κέντρο Εφαρμογών Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 1999-2002, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την τελευταία 20ετία προσέφερε υπηρεσίες Συμβούλου σε περισσότερες από τριάντα επιχειρήσεις, οργανισμούς και πολιτιστικούς φορείς. Στόχος η αύξηση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας με τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Από το 1975 ήταν τακτικός εισηγητής σε σεμινάρια του ΕΛΚΕΠΑ και της ΕΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας, παρακίνησης, δημιουργικότητας και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Σχεδίασε και πραγματοποίησε πολλά προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του οποίου υπήρξε Διευθυντής κατά τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια, του Κέντρου Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και της Εταιρίας για την Ανάπτυξη και την Προβολή των Ελληνικών Μουσείων. Υπήρξε Αντιπρόεδρος για θέματα επικοινωνίας της International Society for Professional Innovation Management. Κατά τη διετία 1993-1994 ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Ήταν μέλος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς(TICCIH). Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής που προετοίμασε την Ίδρυση του Παιδικού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη.

 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1946 ΕΕΦ Επιτροπή Επικοινωνίας Φοιτητών ΑΠΘ
1948 Ερασιτεχνικός Ραδιοφωνικός Όμιλος ΧΑΝΘ
1952 UNESCO Τακτικό μέλος Επιτ. Εκπαιδευτικής Ανασυγκρότησης Χωρίων Β.Ε.
1955 LIONS International Πρώτη Λέσχη Lions Θεσσαλονίκης
1960 ΕΕΔΣ Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων. Έδρα Αθήνα
1969 ΚΕΦΕΤ Κέντρο Εφαρμογών Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Διευθυντής
1972 ΕΕΔΕ Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Τμ. Μακεδονίας -Θράκης
1978 ΤΜΘ Τεχνικό Μουσείο Θες/νίκης (Επί 18ετία Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/ντής)
1978 ΕΔΣΒΕ Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος
1986 Κέντρο Δημιουργικότητας και Καινοτομίας του ΤΜΘ, Διευθυντής
1993 ΕΜΑΕΤ Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
1997 ΟΦΑ Όμιλος Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης
1997 Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (επί τριετία Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΜΕΛΟΣ (Για περισσότερα από δύο Χρόνια)

ΣΕΠ  - Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ΧΑΝΘ - Χριστιανική Αδελφότης Νέων, WUS -  World University Service, ΑΠΘ - Επιτροπή Υιοθεσίας Χωρίου Προμαχών, EYM -  European Youth Movement, Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, Συντονιστική Γραμματεία Οργανώσεων Νέων Βορείου Ελλάδος, Γεν. Γραμματέας, The Sciencenter, Ithaca, NY, USA, AMA - American Management Association / International, BACIE - British Association for Commercial and Industrial Education, EIN - European Innovation Network, ΕΕΔΕ - Τακτικό μέλος από 1968, ΕΡΒΕ - Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος, Αερολέσχη Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Φίλων των Σιδηροδρόμων, ISPIM - International Society for Professional Innovation Management, ECTC - European Children? s Television Center, Μέλος Δ.Σ. TICCIC - Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, ICOM -Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ΜΜΣΤ - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

????????????????????????????????????????????????????????????