Σας κοινοποιούμε την 4η Ανακοίνωση Προκήρυξης του 8ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας,που θα διεξαχθεί στις 19, 20 και 21 Απριλίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»(ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ174629/Δ2/02-11-2015) διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Φίλων του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και το ΝΟΗΣΙΣ «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση ΥΠΠΕΘ 174619/Δ2/02-11-2015).

 

Το 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής θα εμπλουτιστεί και με Workshops, στα οποία θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των σχολικών συμβούλων πληροφορικής.     Επίσης δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μιας αντιπροσωπευτικής σχολικής μονάδας (ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF την 4η Ανακοίνωση όπως επίσης και την Αφίσα του Συνεδρίου στα παρακάτω Link